01.3 Reflexions sobre el projecte de curs d’aquest any 07/08. Recomanacions per a un bon desenvolupament i desenllaç

PERQUE AQUEST PROJECTE

Partim del convenciment que el més important d’un projecte arquitectònic es el lloc on es situarà. Aquesta certesa es recolza en una raó obvia: l’obra que projectes acabarà desprès formant part d’aquell lloc, el seu. Si aquest lloc té unes característiques específiques remarcables, l’arquitecte ha de buscar que la presència de la nova construcció en el lloc no les negui sinó que remarqui els seus valors, i en certa manera els xucli, els faci seus.
Parlar d’un lloc es parlar de les seves particularitats històriques, geogràfiques, urbanes i paisatgístiques. També es parlar de la forma i disposició de les seves edificacions, dels seus espais lliures, de l’estructura dels seus accessos i comunicacions, de la seva topografia, clima, orientació i entorn natural.
Un lloc també està definit per la propietat del sol, per l’ús real o programat d’aquest sòl. Per la seva reglamentació urbanística i edificatòria i finalment per el que s’espera que aporti la nova edificació.
De totes aquestes circumstàncies i determinacions s’alimenta l’art o l’ofici de projectar. No son entrebancs a la creativitat. Els impulsos, intuïcions o desitjos projectuals que guien l’inici del nostre treball es bo que neixen impregnats del coneixement de tots aquets caràcters i aspectes que defineixen el lloc concret on hem de construir.
Un projecte s’acomoda als límits estrictes d’un solar, però es desenvolupa en la influencia de l’entorn. Aquest forma part important del projecte i quan s’ha conclòs el procés, amb l’obra acabada, l’entorn magnifica o passa comptes al que has fet. En el millor dels casos, hi ha molts exemples, al projectar l’edifici has projectat l’entorn.
Per tot això exposo el convenciment de que del lloc provenen –si has sabut mirar i valorar- les virtuts mes essencials d’una obra arquitectònica.
Quan l’entorn es mostra clar, es senzill treure’n estímuls i idees per el teu treball.
Quan altres vegades es mostra confós, insubstancial, degradat, el projecte ha d’ajudar a torçar aquesta dinàmica.

UN PROJECTE A L’EIXAMPLE

L’Eixample es un model urbà de creixement i desenvolupament de la ciutat. La Barcelona de Cerdà es un exemple extens i notable d’aquest model que cavalca sobre 150 anys d’història des de que es va aprovar i fer les primeres cases fins avui, tot i haver sofert modificacions per forçar una major densificació i aprofitament del sol.
Dins el nostre Eixample han coexistit diversitat de usos del sol amb un domini general del us residencial, però amb convivència amb esglésies, presons, seminaris, hotels, universitats, edificis representatius, torres unifamiliars, instal·lacions esportives, escoles, mercats, benzineres, estacions, etcètera. En aquets 150 anys s’han plasmat en les seves façanes les diferents maneres d’entendre l’arquitectura, els diferents gustos en la composició dels elements, i en el recurs als materials.
La representació de la societat civil i d’altres col·lectius han enriquit aquest teixit, constituint amb el temps un verdader escenari històric en el que l’arquitectura es una narradora privilegiada. La reglamentació edificatòria també ha anat variant i avui en la zona mes noble de l’Eixample i amb una arquitectura mes singular s’han establert per part de l’Administració uns certs criteris d’especial protecció.
Un altre fet, mes recent, es la voluntat i els recursos invertits per a recuperar en el possible els espais interiors d’illa, i disposar-los per al seu us públic.

UN SOLAR CONCRET

El solar escollit per el vostre treball aquest curs esta en un tros de l’Eixample consolidat, però no especialment cèntric.
Dins d’aquest contexte, te una característica especial que es el d’estar en posició de cantonada, el que a Barcelona te tota una rica experiència tipològica. A mes disfrutes d’aquesta possibilitat singular abans citada de recuperar una part de l’espai interior d’illa i incorporar-les a l’ús públic compatible amb l’equipament definit, i que s’ha d’estudiar a la vegada.

El solar, com es normal, està limitat per edificacions existents de diferents mides, edat i llenguatge arquitectònic (en un costat hi ha un passatge particular per a l’accés a les construccions de d’interior de l’illa ), amb un front al carrer en alineació de vial, i amb una profunditat d’edificació i alineació de façana interior al pati d’illa.

Convé entendre d’una vegada i de forma clara, encara que es obvi però cal insistir, que no es un solar amb característiques de edificació lliure. Ha de complir unes normes estrictes a l’ora de concretar la volumetria, l’alçada, els vols, els retranquejos, les alçades de plantes baixes i pisos, etcètera.

L’entorn del solar, ara per colmatar, es ben explícit: les mitgeres dels edificis colindants, amb els seus materials propis, les façanes exteriors a carrer, amb la seva composició i llenguatge arquitectònic, les façanes interiors de l’illa, sovint molt precàries de recursos, i els cossos edificats en aquest pati en via de transformació en un temps imprecís.

En relació a la inserció del volum nou en el teixit de les façanes existents cal assenyalar que el fet de construir un equipament i l’interes en fer visible la existència del jardí públic a l’interior de l’illa pot resultar-ne una discontinuïtat amb un entorn marcat per la composició de plens i vuits propis de l’habitatge plurifamiliar.
No ens espantem. Hi ha en el conjunt de l’eixample una gran quantitat i varietat d’exemples per anar a veure i analitzar detingudament i descobrir com els problemes arquitectònics i projectuals nostres d’avui ja els han tingut altres molt abans i han arribat molts a propostes exemplars.

Per acabar aquesta lectura de les característiques particulars del solar escollit, caldrà tenir en compte la topografia del solar, la seva orientació, les condicions ambientals, etcètera.

ELS REPTES D’AQUEST TREBALL

Aquest solar l’hem escollit expressament conscients de les fortes limitacions que graven la seva situació urbana, però això, lluny de ser un handicap a la creació arquitectònica per al projectista, es un repte que li agrada afrontar a qualsevol professional que estimi l’arquitectura: projectar i construir a l’Eixample.
El repte esta en la necessitat d’assumir com a dades positives de sortida els propis límits del solar i la seva condició urbana tant com el programa de l’equipament a desenvolupar, els paràmetres edificatoris i la normativa vigent, la necessitat d’obtenir l’òptim rendiment de la superfície construïble en el solar escollit, mes enllà de la superfície útil demanada en el programa concret que se’ns facilita, ja que aquest pot variar i pot necessitar de créixer en el futur.
Es a la vista dels treballs recollits recentment en l’entrega de l’avantprojecte d’aquest curs, que creiem necessari recordar que amb aquesta primera entrega estem preparant la base projectual per a desenvolupar a continuació amb la major eficàcia i en un temps extremadament limitat un projecte executiu. Aquest es l’objectiu de la nostra assignatura. Vull dir que no podrem especular massa temps en la definició general del conjunt del projecte, ni tampoc en la concreció de cadascuna de les seves parts. ( Recordem que el projecte de curs s’inicia tradicionalment el curs anterior, i excepcionalment aquest any no ha pogut ser així).

Es impulsats per aquesta necessitat que exposem a continuació una sèrie de recomanacions que esperem us ajudin en aquesta tasca de projectar. Entre totes elles, es conforma l’ànima i l’estructura d’una proposta arquitectònica:

Creiem necessari que el projecte de cadascú ( individu o grup ) sigui una proposta personal, i com a tal enterament assumides com a pròpies les seves expectatives i determinacions, i en conseqüència engrescador per a qualsevol estudiant o professional que hi treballi.
Que el projecte des del mateix inici es plantegi conceptualment amb la màxima senzillesa i claredat. Ajustat a les pròpies possibilitats i habilitats – que cadascú si ha de conèixer – per afrontar amb èxit el seu futur desenvolupament constructiu.
En relació a l’entorn cal decidir-se ben aviat per una actitud justificable de ruptura o continuïtat, per la singularitat de l’obra o per la seva integració. L’entorn pesa molt i no es pot ignorar. No prestar-li atenció no el fa desaparèixer, perquè desprès serà, per be o per mal, el marc real del teu projecte realitzat.
S’han d’assumir sense dilacions les ineludibles condicions tècniques que té cada projecte derivades de la seva naturalesa constructiva: estructura, serveis, instal·lacions, comunicacions personals i mecàniques, tancaments exteriors, divisions interiors, etcètera.
S’han d’anar comprovant i concretant en cada fase del projecte la viabilitat física i idoneïtat d’aquests aspectes tècnics, així com el compliment estricte del programa base de l’equipament en els termes, relacions i paràmetres que s’han donat, així com la normativa bàsica de protecció i evacuació, d’habitabilitat i d’accessibilitat.
S’han de tenir clars des del primer moment la frontera entre espai interior i espai exterior, entre privat i públic, en els diferents graus en que es produeix en un equipament. Aquesta frontera es molt sovint el marc mes evident on s’explica i es mostra l’objecte arquitectònic
Encarrilar les prefiguracions formals que neixen de la “ pròpia inspiració creativa” a fi d’obtenir una arquitectura tranquila, econòmica (en el sentit d’unitat de mitjans i de materials), fàcil de resseguir i de dominar per a resoldre els problemes que ella mateixa planteja. Tu has de manar el projecte,no ell a tu.
La llum natural es el fluid esplèndid que banya l’arquitectura i fent-ho ajuda a mostrar-la, a exhibir-la, a vestir-la, a ocultar-la. Dominar la llum es fer explicita l’arquitectura que hom treballa. Acomodar l’arquitectura a la llum es deixar que l’arquitectura parli d’ella mateixa. Si un es honest professionalment i hi ha suficient voluntat i esforç, l’arquitectura et torna molt més del que li has demanat.
El projecte que treballem en el curs ha d’encaminar-se a una definició tal que permeti desenvolupar algun element constructiu fonamental amb profunditat i extensió. No tenim temps per a estudiar tots els detalls, però el que puguem i decidim estudiar ha de ser exemplar, complert, detallat, precís perquè tot el curs on ens puguem beneficiar i aprendre’n.

En relació al treball concret que tenim, també recordem:

Definir les qualitats espacials específiques del programa. Qualitat dels espais vestibulars, de circulació, de transició, de treball. Qualitat dels espais d’exposició, il·luminació (natural i artificial), etc, extret del coneixement del tipus de material a exposar, dimensions, modalitats de percepció (recordar la mida de la maqueta central de l’exposició)
Cal tenir present que es un projecte a on s’ha previst que la seva execució es realitzi per fases ( el pati interior d’illa), per aquesta raó, es necessari tenir en compte la resolució dels límits entre fases – a nivell funcional, constructivament i arquitectònicament – . La primera fase ha de ser coherent sense l’existència de la segona fase. No podem assegurar que la segona fase s’acabi realitzant.
Generar ben aviat un material (especialment maquetes) que ajudin a definir les qualitats a exigir a la posterior materialització del projecte, tant en la envolvent exterior com en les interiors ( calidesa, pesadesa, lleugeresa, transparència, ritmes, reflexes, relacions interior – exterior, etc). Aquest procés previ farà madurar les decisions futures i ens/us ajudarà a interpretar les relacions plantejades amb el lloc.

Enric Sòria

Anuncios

Una respuesta to “01.3 Reflexions sobre el projecte de curs d’aquest any 07/08. Recomanacions per a un bon desenvolupament i desenllaç”

  1. Hi Dear, are you actually visiting this web site on
    a regular basis, if so afterward you will absolutely take pleasant know-how.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: